Sample image

یکی دیگر از محصولات شرکت تولیدی آتربان رادیاتورهای حوله ای آتربان می باشد که بدلیل طراحی و زیبایی چشمگیر آن با مدل های ساده رادیاتورهای حوله ای تفاوت زیادی داشته و از جمله محبوبترین محصولات آتربان می باشد. ویژگیهای عمده این محصول به شرح زیر می باشد: